Mga Makasariling Patakaran ng Estados Unidos sa Pilipinas

Araling Panlipunan - Grade 6 / Pagtugon sa mga Suliranin, Isyu, at Hamon sa Kasarinlan ng Bansa (1946-1972)

Sample Question

Anong patakaran ang tinutukoy ang ipinasa sa Kongreso ng Estados Unidos upang maglaan ng pondo bilang bayad-pinsala sa mga nawasak sa Pilipinas?

  • Rehabilitation Act
  • Bell Trade Act
  • Parity Rights
  • Military Bases Agreement

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 6

Topics