Mga Karapatan at Pagtatanggol sa Kalayaan

Araling Panlipunan - Grade 6 / Pagtugon sa mga Suliranin, Isyu, at Hamon sa Kasarinlan ng Bansa (1946-1972)

Sample Question

Anong ang tawag sa karapatan ng bawat estado na pangasiwaan o pamahalaan ang sarili?

  • kalayaan
  • pantay na pribilehiyo
  • pagmamay-ari
  • kapangyarihan

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 6

Topics