Mga Ambag ng Ikalawang Republika ng Pilipinas

Araling Panlipunan - Grade 6 / Pagpupunyagi sa Panahon ng Kolonyalismong Amerikano at Ikalawang Digmaang Pandaigdig (1899-1945)

Sample Question

Ano ang ahensiyang nangasiwa sa pagkuha ng suplay at pagbebenta ng bigas?

  • Bigasang Bayan
  • National Rice Corporation
  • National Distribution Corporation
  • Economic Planning Board

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 6

Topics