Ang mga Programa ng Pamahalaan Bilang Tugon sa mga Hamon ng Pagkabansa

Araling Panlipunan - Grade 6 / Tungo sa Pagkamit ng Tunay na Demokrasya at Kaunlaran (1972-Kasalukuyan)

Sample Question

Sa kaninong panunungkulan nabuo ang isang probisyonal na Saligang Batas na niratipikahan ng mamamayang Pilipino?

  • Gloria Macapagal-Arroyo
  • Joseph Ejercito Estrada
  • Fidel V. Ramos
  • Corazon C. Aquino

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 6

Topics