Ang mga Pagbabagong Nakasaad sa Saligang Batas ng 1986

Araling Panlipunan - Grade 6 / Tungo sa Pagkamit ng Tunay na Demokrasya at Kaunlaran (1972-Kasalukuyan)

Sample Question

Aling Saligang Batas ang nagbigay-pahintulot kay Marcos upang ideklara ang Batas Militar?

  • Saligang Batas ng 1935
  • Saligang Batas ng 1973
  • Saligang Batas ng 1986
  • Freedom Constitution

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 6

Topics