Ang mga Hamon at Suliranin sa Kasarinlan ng Bansa sa Pagtatapos ng Digmaan

Araling Panlipunan - Grade 6 / Pagtugon sa mga Suliranin, Isyu, at Hamon sa Kasarinlan ng Bansa (1946-1972)

Sample Question

Alin sa sumusunod ang hindi pangunahing suliranin ng Ikatlong Republika?

  • pagbagsak ng ekonomiya
  • paglaganap ng mga sakit
  • paglobo ng populasyon
  • pagtigil ng paggawa

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 6

Topics