Ang Mahahalagang Pangyayaring Nagbunsod ng Pagtatakda ng Batas Militar

Araling Panlipunan - Grade 6 / Tungo sa Pagkamit ng Tunay na Demokrasya at Kaunlaran (1972-Kasalukuyan)

Sample Question

Sino ang nagpahayag ng Batas Militar noong Setyembre 23, 1972?

  • Pangulong Diosdado Macapagal
  • Pangulong Ferdinand Marcos
  • Pangulong Corazon Aquino
  • Pangulong Fidel Ramos

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 6

Topics