Ang Ambag ng mga Mamamayan sa Pagkamit ng Kaunlaran sa Bansa

Araling Panlipunan - Grade 6 / Tungo sa Pagkamit ng Tunay na Demokrasya at Kaunlaran (1972-Kasalukuyan)

Sample Question

Anong paraan upang aktibong makalahok sa pagpapaunlad ng bansa ang tinutukoy?

Ang taong may magandang edukasyon ay nakatutulong upang mapabuti ang kalagayan ng pamayanang kanyang kinabibilangan at ng bansa sa kabuuan.

  • Alagaan ang sarili.
  • Palawakin ang kaalaman.
  • Tangkilikin ang sarili produkto.
  • Maging matalinong mamimili.

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 6

Topics