Patronato Real

Araling Panlipunan - Grade 5 / Pamunuang Kolonyal ng Espanya (Ika-16 Hanggang Ika-17 Siglo)

Sample Question

Ano ang tawag sa kapangyarihang mapagkaisa ang simbahan at ang pamahalaan sa Pilipinas?

  • patronato real
  • real audiencia
  • polo
  • pueblo

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 5

Topics