Pananakop ng Espanya sa Pilipinas

Araling Panlipunan - Grade 5 / Pamunuang Kolonyal ng Espanya (Ika-16 Hanggang Ika-17 Siglo)

Sample Question

Ano ang tawag sa tuwirang pananakop ng isang malakas na bansa sa mahinang bansa upang pakinabangan ang mga yaman nito?

  • kolonyalismo
  • imperyalismo
  • ekspedisyon
  • eksplorasyon

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 5

Topics