Paglaganap ng Islam sa Pilipinas

Araling Panlipunan - Grade 5 / Ang Pinagmulan ng Lahing Pilipino

Sample Question

Ano ang ibig sabihin ng Islam?

  • pagsuko sa kagustuhan ng Diyos na si Allah
  • pagsunod o pagsamba sa maraming diyos
  • pagsunod sa kagustuhan ni Mohammed
  • pagpapahayag ng paniniwala kay Allah

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 5

Topics