Mga Teorya ng Pinagmulan ng Pilipinas

Araling Panlipunan - Grade 5 / Ang Pinagmulan ng Lahing Pilipino

Sample Question

Anong teorya ang nagpapaliwanag na ang lahat ng kontinente ay dating isang napakalaking tipak ng lupa?

  • Continental Drift
  • Bulkanismo
  • Tulay na Lupa
  • Pandarayuhan

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 5

Topics