Mga Teorya ng Pinagmulan ng Lahing Pilipino

Araling Panlipunan - Grade 5 / Ang Pinagmulan ng Lahing Pilipino

Sample Question

Ayon sa teorya ng pandarayuhan, sino ang unang nandayuhan sa Pilipinas?

  • Ita
  • Indones
  • Malayo
  • Austronesian

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 5

Topics