Mga Sinaunang Paniniwala at Tradisyong Pilipino

Araling Panlipunan - Grade 5 / Ang Pinagmulan ng Lahing Pilipino

Sample Question

Alin sa sumusunod ang isa sa mga sinasamba ng mga sinaunang Pilipino?

  • araw
  • santo
  • Mohammed
  • Hesus

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 5

Topics