Mga Prayle

Araling Panlipunan - Grade 5 / Pamunuang Kolonyal ng Espanya (Ika-16 Hanggang Ika-17 Siglo)

Sample Question

Sino ang pinuno ng simbahang Katolika sa kolonyang Pilipinas?

  • arsobispo
  • obispo
  • pari
  • gobernador-heneral

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 5

Topics