Mga Patakaran ng Espanya sa Pilipinas

Araling Panlipunan - Grade 5 / Pamunuang Kolonyal ng Espanya (Ika-16 Hanggang Ika-17 Siglo)

Sample Question

Ano ang pangunahing layunin ng Espanya sa pananakop sa Pilipinas?

  • gold
  • glory
  • god
  • goons

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 5

Topics