Mga Paraan ng Espanya Upang Baguhin ang Kabuuan ng mga Pilipino

Araling Panlipunan - Grade 5 / Pamunuang Kolonyal ng Espanya (Ika-16 Hanggang Ika-17 Siglo)

Sample Question

Alin sa sumusunod ang isang kahinaan ng mga katutubong Pilipino?

  • pagiging relihiyoso
  • pagiging palakaibigan
  • pagiging salat sa kaalaman
  • pagiging maliliit

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 5

Topics