Mga Panahon at Klima sa Mundo

Araling Panlipunan - Grade 5 / Ang Pinagmulan ng Lahing Pilipino

Sample Question

Anong klima ang may katamtamang tag-init at taglamig?

  • tropikal
  • temperate
  • frigid
  • arid

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 5

Topics