Mga Pagbabago sa Panahanan ng mga Pilipino

Araling Panlipunan - Grade 5 / Pagbabagong Kultural sa Pamamahalang Kolonyal ng mga Espanyol

Sample Question

Ano ang tawag sa paglilipat ng tirahan ng mga katutubo upang mabawasan ang bilang ng mga barangay?

  • barangay
  • encomienda
  • reduccion
  • sentro

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 5

Topics