Mga Pagbabago sa Pamamahala ng mga Espanyol

Araling Panlipunan - Grade 5 / Pagbabagong Kultural sa Pamamahalang Kolonyal ng mga Espanyol

Sample Question

Ano ang naging epekto sa mga Pilipino ng pagkakaroon ng sentralisadong pamahalaan?

  • Tuluyang nasakop ang Pilipinas.
  • Pinamunuan ng mga dayuhan ang Pilipinas.
  • Naging bulok ang sistema ng hukuman.
  • Naging abusado ang mga pinunong Espanyol.

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 5

Topics