Mga Impluwensiya ng Espanya sa Kultura ng Pilipinas

Araling Panlipunan - Grade 5 / Pagbabagong Kultural sa Pamamahalang Kolonyal ng mga Espanyol

Sample Question

Sa anong aspekto nagkaroon ng pagbabago nang natutong gumamit ang mga Pilipino ng mga bato, ladrilyo, at matitigas na kahoy sa paggawa ng mga gusali?

  • arkitektura
  • edukasyon
  • tirahan
  • pamayanan

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 5

Topics