Mga Babae sa Lipunan

Araling Panlipunan - Grade 5 / Pagbabagong Kultural sa Pamamahalang Kolonyal ng mga Espanyol

Sample Question

Alin sa sumusunod ang isang karapatan na tinamasa ng mga babae sa sinaunang lipunan?

  • magkaroon ng mga ari-arian
  • magdeklara ng digmaan
  • pamunuan ang buong barangay
  • hiwalayan ang asawa

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 5

Topics