Lokasyon ng Pilipinas

Araling Panlipunan - Grade 5 / Ang Pinagmulan ng Lahing Pilipino

Sample Question

Ano ang tawag sa pag-aaral ng mga katangiang pisikal sa ibabaw ng mundo at ng iba’t ibang gawain dito?

  • heograpiya
  • heolohiya
  • kasaysayan
  • mapa

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 5

Topics