Lokasyon ng Pilipinas sa Mundo (Batay sa Longhitud)

Araling Panlipunan - Grade 5 / Ang Pinagmulan ng Lahing Pilipino

Sample Question

Alin sa sumusunod ang pinakamalapit na representasyon ng mundo?

  • globo
  • mapa
  • daigdig
  • planeta

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 5

Topics