Lokasyon ng Pilipinas sa Mundo (Batay sa Latitud)

Araling Panlipunan - Grade 5 / Ang Pinagmulan ng Lahing Pilipino

Sample Question

Makikita sa globo ang mga linyang pahalang o mga linyang patungo sa direksiyong silangan o kanluran paikot sa mundo. Ano ito?

  • parallel
  • meridian
  • ekwador
  • globo

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 5

Topics