Lokasyon ng Pilipinas (Batay sa Pangunahing Direksiyon)

Araling Panlipunan - Grade 5 / Ang Pinagmulan ng Lahing Pilipino

Sample Question

Anong direksiyon ang tumutukoy sa silangan, kanluran, hilaga, at timog?

  • pangunahin
  • pangalawa
  • eksakto
  • kaugnay

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 5

Topics