Lokasyon ng Pilipinas (Batay sa Pangalawang Direksiyon)

Araling Panlipunan - Grade 5 / Ang Pinagmulan ng Lahing Pilipino

Sample Question

Ano ang tawag sa direksiyong tumutukoy sa hilagang-silangan, hilagang-kanluran, timog-silangan, at timog-kanluran?

  • pangalawa
  • pangunahin
  • tiyak
  • eksakto

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 5

Topics