Lipunan ng Sinaunang Pilipino

Araling Panlipunan - Grade 5 / Ang Pinagmulan ng Lahing Pilipino

Sample Question

Alin sa sumusunod ang totoo tungkol sa sinaunang lipunang Pilipino?

  • Sila ay may sarili nang kabihasnan.
  • Wala silang sariling kabihasnan.
  • Pinakamataas ang kabihasnan nila sa buong mundo.
  • Nakatira sa kuweba ang mga sinaunang tao.

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 5

Topics