Klima ng Pilipinas

Araling Panlipunan - Grade 5 / Ang Pinagmulan ng Lahing Pilipino

Sample Question

Ano ang klima sa mga bansang malapit sa ekwador?

  • tropikal
  • temperate
  • arid
  • mediterranean

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 5

Topics