Ilang Rebelyon ng mga Katutubo

Araling Panlipunan - Grade 5 / Pagbabagong Kultural sa Pamamahalang Kolonyal ng mga Espanyol

Sample Question

Ano ang isang dahilan ng pag-aalsa ni Magalat?

  • buwis
  • diskriminasyon
  • relihiyon
  • polo

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 5

Topics