Ang Sanhi ng Rebelyon

Araling Panlipunan - Grade 5 / Mga Pagbabago sa Kolonya at Pag-usbong ng Pakikibaka ng Bayan (Ika-18 Daantaon Hanggang 1815)

Sample Question

Ano ang kahulugan ng salitang rebelyon?

  • paghihimagsik
  • pagsang-ayon
  • pagsapi
  • paglabag

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 5

Topics