Ang Pag-aalsa ng mga Katutubong Muslim

Araling Panlipunan - Grade 5 / Mga Pagbabago sa Kolonya at Pag-usbong ng Pakikibaka ng Bayan (Ika-18 Daantaon Hanggang 1815)

Sample Question

Ano ang relihiyon ng mga katutubong Muslim?

  • Buddhismo
  • Kristiyanismo
  • Islam
  • Sikhismo

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 5

Topics