Ang Monopolyong Tabako

Araling Panlipunan - Grade 5 / Mga Pagbabago sa Kolonya at Pag-usbong ng Pakikibaka ng Bayan (Ika-18 Daantaon Hanggang 1815)

Sample Question

Sino ang nagtatag ng monopolyo ng tabako sa Pilipinas?

  • Gobernador-Heneral Jose Basco
  • Gobernador-Heneral Vasco de Gama
  • Gobernador-Heneral Ruy Lopez de Villalobos
  • Gobernador-Heneral Miguel Lopez de Legazpi

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 5

Topics