Ang La Ilustracion

Araling Panlipunan - Grade 5 / Mga Pagbabago sa Kolonya at Pag-usbong ng Pakikibaka ng Bayan (Ika-18 Daantaon Hanggang 1815)

Sample Question

Ano ang batayan ng uri ng mga tao bago buksan ang Pilipinas sa kalakalang pandaigdig?

  • lahi
  • yaman
  • posisyon
  • edukasyon

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 5

Topics