Ang Kilusang Agraryo ng 1745

Araling Panlipunan - Grade 5 / Mga Pagbabago sa Kolonya at Pag-usbong ng Pakikibaka ng Bayan (Ika-18 Daantaon Hanggang 1815)

Sample Question

Magkano ang ibinabayad sa lupa ng mga katutubong may asawa?

  • anim na piso
  • dalawang piso
  • apat na piso
  • tatlong piso

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 5

Topics