Ang Kabuhayan ng Sinaunang Pilipino

Araling Panlipunan - Grade 5 / Ang Pinagmulan ng Lahing Pilipino

Sample Question

Ang ganitong mga lugar ay pinili ng ating mga ninuno dahil malapit ito sa kanilang kabuhayan o pinagkukunan ng pagkain. Mainam na lugar din ito para sa madaling transportasyon.

Anong pamayanan ang tinutukoy?

  • baybayin
  • kapatagan
  • kabundukan
  • rural

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 5

Topics