Ang Iba't Ibang Rehiyong Nanguna sa Pag-aalsa

Araling Panlipunan - Grade 5 / Mga Pagbabago sa Kolonya at Pag-usbong ng Pakikibaka ng Bayan (Ika-18 Daantaon Hanggang 1815)

Sample Question

Anong bansa ang tumalo sa Espanya at nanakop sa Pilipinas sa loob ng dalawang taon?

  • Inglatera
  • Pransya
  • Hapon
  • Estados Unidos

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 5

Topics