Ang Bunga ng Rebelyon

Araling Panlipunan - Grade 5 / Mga Pagbabago sa Kolonya at Pag-usbong ng Pakikibaka ng Bayan (Ika-18 Daantaon Hanggang 1815)

Sample Question

Bakit naghimagsik ang mga Pilipino laban sa mga Espanyol?

  • Dahil sa pang-aabuso at masasamang gawain ng mga pinunong Espanyol sa mga Pilipino
  • Dahil sa panghihikayat ng mga Amerikano
  • Dahil nais nilang magpasakop sa ibang kanluraning bansa

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 5

Topics