Sino ang Pilipino?

Araling Panlipunan - Grade 4 / Kabahagi Ako sa Pag-unlad ng Aking Bansa

Sample Question

Ang ama ni Richard ay isang Amerikano at ang kanyang ina ay isang Pilipino. Si Richard ay Pilipino.

  • Tama
  • Mali

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 4

Topics