Pambansang Pamahalaan

Araling Panlipunan - Grade 4 / Ang Pamamahala Sa Aking Bansa

Sample Question

Anong salita ang nagmula sa salitang pamae at may kahulugang "pananagutan" o "responsibilidad"?

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 4

Topics