Pagtutulungan ng Pamahalaang Nasyonal at Lokal

Araling Panlipunan - Grade 4 / Ang Pamamahala Sa Aking Bansa

Sample Question

Anong sangay ng pamahalaan ang gumagawa ng mga batas?

  • lehislatibo
  • ehekutibo
  • demokratiko
  • hudikatura

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 4

Topics