Pagtataguyod ng Kaunlaran ng Bansa

Araling Panlipunan - Grade 4 / Kabahagi Ako sa Pag-unlad ng Aking Bansa

Sample Question

Ano ang tawag sa katangian ng isang mamamayan kung saan ay ginagamit niya ang kaniyang mga kakayahan at kaalaman sa pag-unlad ng bansa?

  • produktibo
  • kooperasyon
  • masipag
  • maparaan

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 4

Topics