Pagtataguyod ng Karapatan ng Mamamayan

Araling Panlipunan - Grade 4 / Ang Pamamahala Sa Aking Bansa

Sample Question

Saang artikulo ng Saligang Batas mababasa ang kalipunan ng karapatan ng mga Pilipino?

  • Artikulo II
  • Artikulo III
  • Artikulo IV
  • Artikulo V

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 4

Topics