Pagpapahalaga sa Pagka-Pilipino at sa Pilipinas

Araling Panlipunan - Grade 4 / Kabahagi Ako sa Pag-unlad ng Aking Bansa

Sample Question

Saan nakasaad ang mga pagpapahalaga at katangian ng mga Pilipino ayon kay Shahani?

  • moral recovery program
  • Konstitusyon ng 1987
  • bibliya
  • good manners and right conduct

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 4

Topics