Mga Simbolo at Sagisag ng Kapangyarihan ng Pamahalaan

Araling Panlipunan - Grade 4 / Ang Pamamahala Sa Aking Bansa

Sample Question

Kaninong sagisag ang may bughaw na bilog at napalilibutan ng mga bituing kumakatawan sa dami ng mga lalawigan ng Pilipinas?

  • pangulo
  • kongreso
  • senado
  • korte suprema

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 4

Topics