Mga Salik sa Pagbuo ng Pagkakakilanlang Pilipino

Araling Panlipunan - Grade 4 / Lipunan, Kultura, at Ekonomiya ng Aking Bansa

Sample Question

Ano ang tumutukoy sa katangiang pisikal ng bansa, ang pinagkukunang yaman at klima nito, at ang aspektong pisikal ng populasyon nito?

  • heograpiya
  • heolohiya
  • kultura
  • populasyon

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 4

Topics