Mga Salik na Nakaaapekto sa Klima

Araling Panlipunan - Grade 4 / Ang Aking Bansa

Sample Question

Alin sa sumusunod ang iba pang tawag sa klimang tropikal?

  • mababang latitud
  • gitnang latitud
  • mataas na latitud
  • pinakamataas na latitud

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 4

Topics