Mga Rehiyon Ayon sa Populasyon

Araling Panlipunan - Grade 4 / Ang Aking Bansa

Sample Question

Ano ang tawag sa bilang ng mga tao sa isang lugar?

  • populasyon
  • mamamayan
  • tauhan
  • distribusyon

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 4

Topics