Mga Proyekto at Gawain ng Pamahalaan

Araling Panlipunan - Grade 4 / Ang Pamamahala Sa Aking Bansa

Sample Question

Alin sa sumusunod ang namamahala sa mga imprastraktura ng bansa?

  • Kagawaran ng Tanggulang Pambansa
  • Kagawaran ng Kalusugan
  • Kagawaran ng Pagawaing Bayan at Lansangan
  • Kagawaran ng Gawaing Panloob at Lokal na Pamahalaan

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 4

Topics