Mga Programa ng Pamahalaan

Araling Panlipunan - Grade 4 / Ang Pamamahala Sa Aking Bansa

Sample Question

Ano ang isa sa pinakamahahalagang tungkulin ng pamahalaan sa mamamayan?

  • seguridad
  • transportasyon
  • libangan
  • likas na yaman

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 4

Topics